Spotkanie KG S”MD” poświęcone relacjom polsko-rosyjskim. Wtorek, 13 marca, 18:00.

Zapraszamy na spotkanie Koła Gdańskiego S"MD", którego tematem będą relacje polsko-rosyjskie. Naszym gościem będzie dr Artur Bracki, rusycysta, pracownik katedry slawistyki UG. Spotykamy się we wtorek, 13 marca 2007 r. o godzinie 18:00 w Biurze Regionu Pomorskiego PO (CH Manhattan IV p.). Spotkanie będzie pierwszym z cyklu spotkań poświęconych tematyce międzynarodowej.

Do góry Wydrukuj